Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδων κεντρικού κλιμακοστασίου καθώς και εργασίες εγκατάστασης πυρόσβεσης και δικτύων συστήματος HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων και υαλοστασίων καταστημάτων και αιθρίου, καθώς και εργασίες επενδύσεων ινοτσιμεντοσανίδων κεντρικού κλιμακοστασίου.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης αερισμού σηράγγων.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποχέτευσης και πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 3, τροχιά 1&2, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών, στα μεσοδιαστήματα 2,3, και 4, τροχιά 1.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG