Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

 

  • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Εκτελέσθηκαν εργασίες εγκατάστασης δικτύων πυρόσβεσης, αποχέτευσης και παροχής ύδατος, στο επίπεδο -2.
  • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας, στα επίπεδα -2 και -3.
  • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης υποσκελετών στήριξης στομίων αεραγωγών αποβάθρας, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδίων παροχής ισχύος έλξης και καλωδιώσεων του συστήματος θυρών αποβαθρών.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού.
  • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδίων παροχής Ισχύος Έλξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες κατασκευής του σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων του συστήματος επικοινωνίας δεδομένων.
  • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

  • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οικοδομικές εργασίες στα επίπεδα +52,00 και +58,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης ρευματοδοτών δαπέδου στο επίπεδο +69,00.
  • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων δικτύου αερισμού/κλιματισμού, στα επίπεδα +53,00 και +62,30 και σωληνώσεων δικτύου αυτόματης κατάσβεσης με αέριο, στο επίπεδο +62,30.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών μεταξύ των σταθμών «Ανάληψη» και «25ης Μαρτίου», καθώς και οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών/αλλαγών τροχιάς στην διακλάδωση «25ης Μαρτίου». Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ολοκλήρωσης εγκατάστασης προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων και εγκατάστασης της 3ης γραμμής.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG