Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ιανουάριος 2021

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

 

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων δυτικής εισόδου και εγκατάστασης καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως και το σταθμό «Καλαμαριά», ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντίστοιχες εργασίες στις τροχιές 1 & 2 από το σταθμό «Καλαμαριά» έως τη θέση «Διασταύρωση Νομαρχίας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG