Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
THESSALONIKI_12_20

 

Σταθμός ΝΣΣ: Εκτελέσθηκαν εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας και επιχρισμάτων.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, στη νότια πρόσβαση.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των απολήξεων των τοιχίων της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης της οροφής.

Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης υποσκελετών στήριξης στομίων αεραγωγών αποβάθρας.

Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (OTE/SAF), στο επίπεδο τροχιάς 2, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιώσεων παροχής ισχύος έλξης.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αυτόματης κατάσβεσης, στον χώρο εξοπλισμού ισχύος έλξης.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό συγκρότημα Ι:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού.

Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, κατασκευής υπερυψωμένων δαπέδων, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, εγκατάστασης συστήματος κλιματισμού, καθώς και εγκατάστασης συστήματος τηλεπικοινωνιών.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών μεταξύ των σταθμών «Αναλήψεως» και «25η Μαρτίου», καθώς και κατασκευής των πλωτών πλακών/αλλαγών τροχιάς στην διακλάδωση «25η Μαρτίου». Βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, καθώς και εργασίες χάραξης και  τοποθέτησης εξοπλισμού σηματοδότησης μεταξύ των σταθμών «Πανεπιστήμιο» και «Βούλγαρη».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG