Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Δεκέμβριος 2020

KALAMARIA_12_20_1

 

Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, χρωματισμών και ολοκλήρωσης τοποθέτησης θυρών.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και τοποθέτησης υαλοπετασμάτων στεγάστρων ανατολικής εισόδου.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 και 2, από τη θέση 0+091 έως τη «Διασταύρωση Νομαρχίας», ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι αντίστοιχες εργασίες στις τροχίες 1και 2, από τη θέση 2+800 έως τον σταθμό «Καλαμαριά».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG