Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-355/19 – “ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ”

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,43 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ τη Δημοσίευση ΕΕ σε μορφή .pdf (215 KB)

Δείτε ΕΔΩ τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (4,61 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ τα Τεχνικά Δεδομένα σε μορφή .pdf (1,35 ΜΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (429 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής σε μορφή .pdf (367 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (321 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (95 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος σε μορφή .pdf (35 ΚΒ)

Δείτε ΕΔΩ το Τιμολόγιο Μελέτης της ΑΜ σε μορφή .pdf (1,18 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (173 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας σε μορφή .zip (60,5 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG