Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ και την ΕΓΕ (Εναέρια Γραμμή Έλξης)

  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές και ιστοί Catenary), σε όλο το έργο, και ειδικότερα:

Στον Πειραιά :

Από την αρχή, στη στάση Ν Φάληρο και μέσω των οδών Εθνάρχου Μακαρίου – γέφυρας Παπανδρέου – Μ. Ασίας – αναστροφής Λαμπράκη – γέφυρας Λαμπράκη – Γρ. Λαμπράκη – Β. Γεωργίου – Ποσειδώνος (τερματική στάση) – Εθν Αντιστάσεως – Ομ Σκυλίτση & γέφυρας Μυρτιδιώτισσας, μέχρι το τέλος στην στάση του ΣΕΦ

Σε λοιπές περιοχές του ευρύτερου δικτύου ΤΡΑΜ:

Ολοκληρώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, οι εργασίες τροχιοδρόμου σε περιοχές του βασικού έργου που επιβλήθηκαν για την εύρυθμη ένταξη της λειτουργίας της επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά στο συνολικό δίκτυο (η εγκατάσταση νέων αλλαγών στην στάση Ν Φάληρο, η εγκατάσταση νέας αλλαγής στη Μουσών, και η τροποποίηση της τερματικής στάσης στο Σύνταγμα (με κάποιες επουσιώδεις ελλείψεις στον αστικό εξοπλισμό).

  • Είναι σε εξέλιξη οι υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της  γραμμής επέκτασης του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, και ειδικότερα:  της ολοκλήρωσης του Πολυκάναλου, της εγκατάστασης της Εναέριας Γραμμής Έλξης (υπολείπονται στην Β Γεωργίου – από την Φίλωνος μέχρι την Μιαούλη  & στην αρχή -στάση Ν Φάληρο), και οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ στην φάση αυτή) και στον Υ/Σ 1.

Β.Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη εργασίες:

  • Εγκατάστασης του αστικού εξοπλισμού στις στάσεις του ΤΡΑΜ .
  • Εγκατάστασης σήμανσης και σηματοδότησης με ΤΡΑΜ, στους σηματοδοτούμενους κόμβους της διαδρομής του ΤΡΑΜ.
  • Ασφαλτικών επιστρώσεων των οδών Β.Γεωργίου – Γρ Λαμπράκη – Εθν Αντιστάσεως.
  • Συντήρησης φρεατίων σε περιοχές οδοστρωμάτων κυκλοφορίας.

              Στην Β. Γεωργίου :

  • Περιοχή ΥΣ/πλατεία ρολογιού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ΠΜ για την κατασκευή του νέου υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.
  • Περιοχή μεταξύ Φίλωνος και Μιαούλη, είναι σε εξέλιξη εργασίες αστικού σχεδιασμού διαμόρφωσης πεζοδρομίων.

              Στη στάση ΣΕΦ και την πλατεία Αλικάκου, που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και φύτευσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες των λοιπών προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (κιγκλιδωμάτων, οικίσκων εξυπηρέτησης της στάσης ΣΕΦ κ.λπ.).

              Σε διάφορες περιοχές του Πειραιά βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστημάτων υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG