Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

  • Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και μόνιμης επένδυσης προσβάσεων του σταθμού καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης θυρών, μεταλλικών πλακιδίων και καθαίρεσης πασσάλων και κεφαλοδέσμων.

Στο Φρέαρ Πισιδίας, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τελικής επένδυσης περιμετρικών τοιχίων και θόλου σήραγγας ΝΑΤΜ Αερισμού Φρέατος, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης υδατοφραγμών (w/s) για την υδατοστεγάνωση των περιμετρικών τοιχίων του κυρίως φρέατος.

  • Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επίστρωσης γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο -3 των αποβαθρών.

Στη σήραγγα ΝΑΤΜ αερισμού του σταθμού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και προσωρινής αντιστήριξης καθώς και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης από 5+256,80 έως Χ.Θ. 5+222,22. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προεργασίες για την υδατοστεγάνωση της σήραγγας ΝΑΤΜ αερισμού στη σύνδεσή της με τη σήραγγα του ΤΒΜ.

Στο Φρέαρ Τζαβέλλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης του φρέατος.

  • Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Στο ανοιχτό όρυγμα του σταθμού, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μόνιμης επένδυσης θεμελίωσης (επίπεδο -4), πλάκας Η/Μ και πλάκας μεσοπατώματος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνιμης επένδυσης υποστυλωμάτων, από τη στάθμη πλάκας εκδοτηρίων (-2) έως τη στάθμη πλάκας Η/Μ (-1).

Στο νότιο φρέαρ αερισμού του σταθμού (οδός Κουμουνδούρου), ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του φρέατος καθώς και οι εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη της συνδετήριας σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σύνδεσης σήραγγας αερισμού με κύρια σήραγγα ΤΒΜ (αδιατάρακτη κοπή δακτυλίων).

Στο βόρειο φρέαρ αερισμού του σταθμού (οδός Δημητρακοπούλου), ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη του φρέατος.

  • Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής 4ου επιπέδου του κυρίως σταθμού καθώς και οι εργασίες ολοκλήρωσης της τοποθέτησης και προέντασης αντηρίδων 3ης στάθμης

Στο φρέαρ Ρολόι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εργοταξιακής εγκατάστασης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης έως -6,00.

  • Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης τοιχίων αποβαθρών.

Στην είσοδο της πλατείας Κοραή, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης δαπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης περιμετρικών τοιχίων και καθαίρεσης 2ης σειράς αντηρίδων.

Στην είσοδο της πλατείας Μπακογιάννη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης μόνιμης επένδυσης δαπέδου και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης περιμετρικών τοιχίων μόνιμης επένδυσης.

Στην Ηλεκτρική Εσοχή 4+867 βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης καθώς και οι εργασίες μόνιμης επένδυσης.

Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό 100 %).

Print Friendly, PDF & Email
WCAG