Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος έργου Καλαμαριάς

Ιούλιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη οι εργασίες υλοποίησης της Β΄ κυκλοφοριακής φάσης. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής και υδατοστεγάνωσης μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1, κατασκευής κλιμακοστασίων και εσωτερικών τοιχίων και η κατασκευή της πλάκας οροφής. • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ:…
Μάθε Περισσότερα

Ιούνιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης των πλευρικών διευρύνσεων του σταθμού. • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη η καθαίρεση των αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος καθώς και τοιχοποιίας στο επίπεδο -1. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμη επένδυσης στο επίπεδο -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή…
Μάθε Περισσότερα

Μάιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2. Σε εξέλιξη η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 και η αποξήλωση 2ης σειράς μεταλλικών αντηρίδων. • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή μόνιμης επένδυσης…
Μάθε Περισσότερα

Απρίλιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας οροφής. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -3 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας επιπέδου -2. • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης…
Μάθε Περισσότερα

Μάρτιος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 και της πλάκας επιπέδου -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1. • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πλάκας οροφής και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή εσωτερικών τοιχίων. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης…
Μάθε Περισσότερα

Φεβρουάριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -2 καθώς και η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -1. • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης στο επίπεδο -1 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πλάκας οροφής. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2017

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -2 και σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από το επίπεδο -2 έως το επίπεδο -1. • Διασταύρωση Νομαρχία: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από το επίπεδο -1 έως το επίπεδο οροφής. • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε…
Μάθε Περισσότερα

Δεκέμβριος 2016

• Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2 ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πλάκας -2. • Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1 καθώς και η κατασκευή της πλάκας -1.…
Μάθε Περισσότερα

Νοέμβριος 2016

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -2. Διασταύρωση Νομαρχία: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο -1. Σε εξέλιξη η κατασκευή πλάκας επιπέδου -1 και η αφαίρεση αντηρίδων 2ου επιπέδου. Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκε…
Μάθε Περισσότερα
WCAG