Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

  • Φρέαρ Κρήτης: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των δοκών προπορείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης και περιμετρικής μόνιμης επένδυσης.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της Δ1 κυκλοφοριακής ρύθμισης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή αποβάθρας, η εφαρμογή χρωματισμών στα επίπεδα -1 και -2, η κατασκευή δαπέδων και η διαμόρφωση πεζοδρομίων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της υδατοστεγάνωσης και της μόνιμης επένδυσης της ανατολικής εισόδου και των φρεατίων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του συστήματος υδατοστεγάνωσης.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (& διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκε η κατασκευή υδατοστεγάνωσης της πλάκας οροφής του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επίχωση πλάκας οροφής στον σταθμό και τη 2η διασταύρωση καθώς και η εφαρμογή χρωματισμών στον σταθμό.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG