Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος έργου Καλαμαριάς

Ιούλιος 2015

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων Ω.Κ.Ο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διερευνητικών τομών. Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης του…
Μάθε Περισσότερα

Ιούνιος 2015

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης του Σταθμού (τοποθέτηση αντηρίδων 2ης στάθμης). Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων…
Μάθε Περισσότερα

Μάιος 2015

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής για την εφαρμογή της Α΄φάσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση οικοδομικού γερανού. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ. Σταθμός…
Μάθε Περισσότερα

Απρίλιος 2015

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων για την προσωρινή αντιστήριξη καθώς και για την έδραση του οικοδομικού γερανού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης και οι…
Μάθε Περισσότερα

Μάρτιος 2015

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής νέας, παράλληλης οδού στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου, εντός του χώρου του πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Βασ. Όλγας, καθώς και της συνδετήριας οδού με την οδό Ιφιγενείας. Αποδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδός και η εργοταξιακή κατάληψη στην οδό Μητροπολίτου…
Μάθε Περισσότερα

Φεβρουάριος 2015

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της παράλληλης οδού στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου, εντός του χώρου του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη και μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Βας. Όλγας, καθώς και της συνδετήριας οδού με…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2015

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σ ε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίων παράκαμψης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, οι εργασίες κατασκευής της παραλλαγής της κυκλοφορίας από οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου σε νέα οδό εντός του χώρου του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε…
Μάθε Περισσότερα

Δεκέμβριος 2014

Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκτροπής του αγωγού αποχέτευσης με υπόγεια διάνοιξη με micro TBM. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της παραλλαγής της κυκλοφορίας από οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου σε νέα οδό εντός του χώρου του πρώην στρατόπεδου Φαρμάκη καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ. Σταθμός…
Μάθε Περισσότερα

Νοέμβριος 2014

Σταθμός & Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου κλάδου της εκτροπής του αγωγού αποχέτευσης, με υπόγεια διάνοιξη με ΤΒΜ, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της παραλλαγής της κυκλοφορίας από οδό Μητροπολίτη Κυδωνίων Γρηγορίου σε νέα οδό εντός του χώρου του πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι…
Μάθε Περισσότερα

Οκτώβριος 2014

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής φρεατίων για την εκτροπή του δικτύου αποχέτευσης. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ. Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ξεκίνησαν οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων και εκσκαφής στον Σταθμό. Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ξεκίνησαν…
Μάθε Περισσότερα
WCAG