Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή επιπέδου -3 του σταθμού και η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 3ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η προσωρινή αντιστήριξη μέχρι τον πυθμένα.
  • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής επιπέδου -3 ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων 3ου επιπέδου.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού και η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 1ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -2.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλάκας οροφής και των τοιχίων επιπέδου οροφής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης του σταθμού και εκσκαφής – αντιστήριξης της βόρειας πλευρικής επέκτασης του σταθμού.
  • Σταθμός & Διασταυρώσεις ΜΙΚΡΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG