Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών αντηρίδων 3ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης μέχρι τον πυθμένα.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μεταλλικών αντηρίδων 2ου επιπέδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η αντιστήριξη έως το επίπεδο -3.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος στο επίπεδο οροφής του σταθμού καθώς και οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της βόρειας εισόδου του σταθμού.
  • Σταθμός & Διασταυρώσεις ΜΙΚΡΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης και κεφαλοδέσμου. Επίσης, συνεχίζεται η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη σε τμήμα του Επιστάθμου.
  • Τερματικό Φρέαρ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του κεφαλοδέσμου των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG