Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Δεκέμβριος 2017

Α. Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ:
• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες:
Τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές, υποδομή πολυκάναλου και θεμελίωση ιστών Catenary)
– στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου (από τη στάση Ν. Φάληρο με τη σύνδεση αρχής μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου)
– στη γέφυρα Παπανδρέου
– στην οδό Μ. Ασίας (συμπεριλαμβανομένων της αναστροφής Λαμπράκη και του pocket)
– στην οδό Γρ. Λαμπράκη (από τη γέφυρα Λαμπράκη έως την οδό Βασ. Γεωργίου), με τη διάβαση από Γρ. Λαμπράκη στη Γεωργίου
– στην οδό Βασ. Γεωργίου (Λαμπράκη- πριν τη Φίλωνος)
– στην οδό Εθν. Αντιστάσεως (Γεωργίου – Ιπποδαμείας)
– στην οδό Ομ. Σκυλίτση (Ιπποδαμείας – 34ου Συντάγματος – Τζαβέλλα – διάβαση Τζαβέλλα – Σ.Ε.Φ.)
– στη γέφυρα Μυρτιδιώτισσας έως και τη σύνδεση στην υπάρχουσα γραμμή στο Σ.Ε.Φ.
• Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες:
– Τοποθέτησης ιστών Catenary και κατασκευών της Εναέριας Γραμμής Έλξης των ως άνω περιοχών με τελειωμένο τροχιόδρομο.
– Τροχιοδρόμου (χωματουργικά και επιδομή) στην περιοχή της τερματικής στάσης στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Β. Αναφορικά με λοιπές εργασίες (ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ κ.λπ.):
– Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, ολοκληρώνονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στα πεζοδρόμια και ασφαλτικών στο οδόστρωμα.
– Στη γέφυρα Παπανδρέου και την οδό Μ. Ασίας, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση στο οδόστρωμα.
– Στην αναστροφή Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν τα ασφαλτικά και ο αστικός σχεδιασμός.
– Στη γέφυρα Λαμπράκη, έχει ανεγερθεί η πεζογέφυρα διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου και έχει αποδοθεί σε χρήση, ενώ είναι σε εξέλιξη λοιπές εργασίες ολοκλήρωσης της πεζογέφυρας. Επίσης, έχει ανεγερθεί και ο φορές του παρακείμενου ανελκυστήρα.
– Στην οδό Γρ. Λαμπράκη, ολοκληρώθηκε ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι και το προσκείμενο πεζοδρόμιο συμπεριλαμβανομένων των στάσεων (χωρίς στέγαστρα και εξοπλισμό) Λαμπράκη, Ευαγγελιστρίας και Δεληγιάννη, καθώς και οι εργασίες οδοφωτισμού.
– Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού σε όλο το απέναντι πεζοδρόμιο, στο προσκείμενο από την οδό Γρ. Λαμπράκη μέχρι τη Φίλωνος, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Κοραή (Δημαρχείο), καθώς και οι εργασίες οδοφωτισμού στην ίδια περιοχή.
– Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αρχαιολογικής ανασκαφής στην οδό Φίλωνος καθώς και οι εργασίες κατασκευής του νέου Υ/Σ.
– Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώθηκε η τελική ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος από την οδό Τσαμαδού έως την οδό Βενιζέλου, καθώς και ο αστικός σχεδιασμός στο απέναντι πεζοδρόμιο και στο προσκείμενο από το μέσον του 1ου οικοδομικού τετραγώνου της οδού Γεωργίου έως την οδό Ιπποδαμείας, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων Αγ. Τριάδας και Ιπποδαμείας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του οδοστρώματος στην περιοχή της στάσης Ιπποδαμείας.
– Στην Ακτή Ποσειδώνος, σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στην περιοχή της τερματικής στάσης και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ καθώς και η κατασκευή επιδομής τροχιοδρόμου.
– Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από την οδό Ευριπίδου μέχρι την οδό Τζαβέλλα οι εργασίες στο οδόστρωμα καθώς και οι εργασίες του αστικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της στάσης Ανδρούτσου, ενώ είναι σε εξέλιξη από την 34ου Συντάγματος μέχρι την οδό Ευριπίδου, συμπεριλαμβανομένης της στάσης 34ου ΣΠ και στον κόμβο Τζαβέλλα.
– Στη στάση Σ.Ε.Φ. και την πλατεία Αλικάκου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού και ανακατασκευής της στάσης.
– Στο Σύνταγμα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Ο.Κ.Ω. και διαμόρφωσης στο δυτικό πεζοδρόμιο της Λεωφ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Όθωνος και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ανακατασκευής του τροχιοδρόμου και της στάσης.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ, η δε αναφορά σε ολοκλήρωση εργασιών σχετίζεται με την απόδοση περιοχών σε χρήση, αίροντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις).

Print Friendly, PDF & Email
WCAG