Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Νοέμβριος 2016

  • Στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τροχιοδρόμου (χωματουργικά και επιδομή) στην περιοχή από Ζαΐμη μέχρι τη γέφυρα Παπανδρέου.
  • Στην οδό Μικράς Ασίας, ολοκληρώθηκαν με τη φύτευση οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στην περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου στο pocket (επιδομή και αλλαγές) και στη γέφυρα Παπανδρέου (ενθυλάκωση σιδηροτροχιών σε αποπερατωμένη επιδομή).
  • Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο, από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βενιζέλου (συμπεριλαμβανομένων των στάσεων Λαμπράκη και Ευαγγελιστρίας). Ολοκληρώθηκε ο τροχιόδρομος από την αναστροφή Λαμπράκη μέχρι την οδό Βενιζέλου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής τροχιοδρόμου από την οδό Βενιζέλου έως την Βασ. Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται, επίσης, οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο από την οδό Βενιζέλου μέχρι τη Γεωργίου (συμπεριλαμβανομένης και της στάσης Δεληγιάννη).
  • Στην οδό Βασ. Γεωργίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο από την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την Αλκιβιάδου. Επίσης, ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφή από την οδό Πραξιτέλους έως την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή στη θέση κατασκευής του Υ/Σ και στις περιοχές τροχιοδρόμου από την οδό Ηρώων Πολυτεχνίου έως την Εθν. Αντιστάσεως.
  • Στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, ολοκληρώνονται οι εργασίες αστικού σχεδιασμού στο προσκείμενο πεζοδρόμιο (από την Ιπποδαμείας έως την οδό Γεωργίου) ενώ ολοκληρώθηκε η κατασκευή τροχιοδρόμου από την οδό Βενιζέλου έως την Αγία Τριάδα.Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των στάσεων Αγ. Τριάδας και Ιπποδαμείας καθώς και οι εργασίες αρχαιολογικής ανασκαφής.

(η αναφορά σε απέναντι και προσκείμενο σχετίζεται με την χωροθέτηση της κυκλοφορίας του ΤΡΑΜ).

Print Friendly, PDF & Email
WCAG