Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2015

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής του επιπέδου -1 του σταθμού και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της Β΄ κυκλοφοριακής φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής πασσάλων στο ανατολικό τμήμα του σταθμού.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης του πυθμένα του σταθμού και οι εργασίες κατασκευής πλάκας πυθμένα. Επίσης, εγκαταστάθηκε ο δεύτερος οικοδομικός γερανός ενώ σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -3.
  • 2η Διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Εκτελούνται εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης.
  • Επίσταθμος ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση διερευνητικών αρχαιολογικών τομών. Ξεκίνησαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ και οι εργασίες διαμόρφωσης εργοταξιακού χώρου και γενικών εκσκαφών.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG