Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Πραγματοποιήθηκε αρχαιολογική έρευνα στα ορύγματα των δικτύων κοινής ωφέλειας.
  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διερευνητικές τομές, οι γεωτρήσεις και η εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων στο σύνολο του έργου.
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε κ. Γεώργιος Γιαννής και ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Αναστάσιος Μάνθος υπέγραψαν στις 21 Μαρτίου μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας, για την κατασκευή του τμήματος του ΜΕΤΡΟ εντός των χώρων της Πανεπιστημιούπολης ή υπογείως των εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ. Με το μνημόνιο ρυθμίστηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Α.Π.Θ. κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG