Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Καλαμαριά Μάιος 2023
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γρανιτών στο επίπεδο της αποβάθρας, κατασκευής του συστήματος αποχέτευσης και εγκατάστασης του δικτύου αυτόματης κατάσβεσης καθώς και εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των κυλιόμενων κλιμάκων 3α, 3β & 4α, 4β, εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων καθώς και προεργασίες για την εγκατάσταση των υποστυλωμάτων του συστήματος αυτόματων θυρών αποβαθρών.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης σχαρών, γειώσεων σχαρών και καλωδίωσης του δικτύου φωτισμού στο επίπεδο της αποβάθρας.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων, καλωδίωσης του συστήματος αυτόματων θυρών αποβαθρών,  καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG