Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-434/23 – “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,18 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (238 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (1,66 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .xls (197 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (217 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (387 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής σε μορφή .pdf (1,45 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Τεχνικά Στοιχεία σε μορφή .pdf (451 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (70,9 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG