Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2022

Καλαμαριά Σεπτέμβριος 2022

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών επενδύσεων κυλιόμενων κλιμάκων, εγκατάστασης μετασχηματιστών του συστήματος διανομής χαμηλής τάσης και του συστήματος έλξης καθώς και εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών σωλήνων για την όδευση των καλωδίων Μέσης Τάσης εντός του Υποσταθμού.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (σταθμός & διασταυρώσεις): Στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων φωτισμού και άρδευσης. Στην περιοχή της 2ης Διασταύρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων φωτισμού και άρδευσης καθώς και εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών σωλήνων για την όδευση των καλωδίων Μέσης Τάσης εντός του Υποσταθμού.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος αλλαγών τροχιάς στις θέσεις της 1ης & 2ης Διασταύρωσης Μίκρας ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 1 τροχιά 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG