Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Καλαμαριά Ιούλιος 2022

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης των ρυθμίσεων των εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων και εκτέλεσης των Ανεξάρτητων Δοκιμών (SAT).
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, τοποθέτησης της τροχιάς ανάρτησης εξοπλισμού (monorail) για την εγκατάσταση του εξοπλισμού στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης οικίσκου ανελκυστήρα.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης αγκυρίων για τους ιστούς φωτισμού.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη εργασίες βρίσκονται τοποθέτησης αγκυρίων για τους ιστούς φωτισμού, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, εγκατάστασης του δικτύου αυτόματης κατάσβεσης με αέριο καθώς και τελικές ρυθμίσεις των αυτόματων θυρών αποβαθρών,
Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ινοτσιμεντοσανίδων στο Επίπεδο Έκδοσης Εισιτηρίων. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη Ανεξάρτητες Δοκιμές (SAT) του δικτύου πυρόσβεσης.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης χειρολισθήρων εντός της σήραγγας τροχιά 2, στο τμήμα Αρετσού – Ν. Κρήνη, εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών στα μεσοδιαστήματα 1 & 3 (τροχιά 1), καθώς και εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στην περιοχή του φρέατος Κρήτης.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG