Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2021

Καλαμαριά Σεπτέμβριος 2021
  • Για το σύνολο των σταθμών του Έργου, ολοκληρώθηκε η παραλαβή του εξοπλισμού των Θυρών Αποβαθρών.
  • Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται πρόδρομες εργασίες βιομηχανικών δαπέδων.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Στον σταθμό, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής αυλακιών απορροής από γρανίτη στο κεντρικό κλιμακοστάσιο. Στη διασταύρωση, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επίχωσης της πλάκας οροφής στην περιοχή του ανοίγματος, καθώς και πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού και κατασκευής τοιχοποιιών.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης Ι και σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στο σύστημα πυρόσβεσης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού για το σύστημα παροχής ισχύος έλξης.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων καθώς και εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης συστήματος αερισμού και τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών στο μεσοδιάστημα 1/τροχιά 2, τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και καλωδιώσεων για το σύστημα φωτισμού στο μεσοδιάστημα 2/τροχιά 2, εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών στο μεσοδιάστημα 3/τροχιά 1 και τοποθέτησης λήψεων πυροσβεστικών φωλιών στο μεσοδιάστημα 4/τροχιές 1 & 2. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης της τρίτης γραμμής στο τμήμα σήραγγας από τον σταθμό «Αρετσού» μέχρι τον Επίσταθμο/τροχιές 1 & 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG