Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2021

 

 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στους τεχνικούς χώρους σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αεραγωγών, στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Αναφορικά με τη νότια πρόσβαση, σε εξέλιξη βρίσκονται αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος επικοινωνίας δεδομένων, ενώ σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των προσωρινών ανοιγμάτων (ανατολικού και δυτικού), στο επίπεδο -3.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καλωδιώσεων/συνδέσεων των πινάκων ελέγχου των θυρών αποβαθρών.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του φυλακίου του Παπαφείου Ιδρύματος καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης καλωδίων στον τεχνικό χώρο εξοπλισμού σηματοδότησης.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του σκυροδέματος πλήρωσης της αποβάθρας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το κλείσιμο του προσωρινού ανοίγματος του σταθμού.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής ακουστικής επένδυσης στα φρέατα αερισμού, καθώς και οι εργασίες για το κλείσιμο του προσωρινού ανοίγματος της πλάκας οροφής.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (OTE/SAF), στο επίπεδο τροχιάς 2 και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών, καλωδίων φωτισμού και αεραγωγών συστήματος αερισμού/κλιματισμού.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού/κλιματισμού καθώς και εγκατάστασης εξωτερικού ανελκυστήρα.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται οικοδομικές εργασίες τοποθέτησης πανέλων και σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο +69,00.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης πυράντοχων υαλοστασίων και γυψοσανίδων, στον χώρο του κέντρου ελέγχου, εργασίες μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, στο επίπεδο +66,40, εγκατάστασης συστήματος πυρανίχνευσης, στο επίπεδο +58,00 του κέντρου ελέγχου, και σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο +61,40.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της διπλής αλλαγής τροχιογραμμών της διασταύρωσης «Νέα Ελβετία», καθώς και η κατασκευή της πλωτής πλάκας αλλαγής τροχιάς 26-27, στη σήραγγα προς το Αμαξοστάσιο.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG