Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αεραγωγών στο επίπεδο -2.

Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής διαφραγματικών τοίχων, στη νότια πρόσβαση, και πασσάλων υποστήριξης της πλάκας οροφής.

Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής απολήξεων τοιχίων της νότιας πρόσβασης.

Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης.

Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιώσεων παροχής ισχύος έλξης.

Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών (OTE/SAF), στο επίπεδο τροχιάς, και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης θυρών αποβαθρών.

Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, καθώς και εργασίες στεγάνωσης και βαφών του αντλιοστασίου του σταθμού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:
Κτηριακό συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, στο επίπεδο +74,00, καθώς και εργασίες εγκατάστασης συστήματος φωτισμού στο επίπεδο +63,50.
Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύων πυρανίχνευσης, στο επίπεδα +53,00, συστήματος φωτισμού, στα επίπεδα +52,00 και +58,00, και κατασκευής ψευδοροφών, στο επίπεδο +52,00 του τμήματος V.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 μεταξύ της διασταύρωσης «Σιντριβάνι» και του σταθμού «Πανεπιστήμιο». Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χάραξης και τοποθέτησης εξοπλισμού σηματοδότησης μεταξύ των σταθμών «Σιντριβάνι» και «Φλέμινγκ».

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
WCAG