Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-387/20 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ A.E.”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (281 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το τεύχος Δικήρυξης σε μορφή .pdf (1,49 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (481 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (234 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (83,5 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (235 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG