Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Πρόοδος έργου ΤΡΑΜ - Ιανουάριος 2020

 

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ανέστειλε, κατόπιν εντολής της Τροχαίας Πειραιά, τη λειτουργία του Τραμ για λόγους ασφαλείας λόγω του ατυχούς γεγονότος της πυρκαγιάς σε διατηρητέο κτήριο παρακείμενο του τροχιοδρόμου, επί της  οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, στις 03.01.2020.

Το εν λόγω ιδιωτικό κτήριο, μετά το γεγονός, κρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς προς κατεδάφιση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Πειραιά έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές τεχνικές και νομικές διαδικασίες.

Επιπροσθέτως, για την απρόσκοπτη διέλευση του Τραμ και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας απαιτείται η ολοκλήρωση των εργασιών της ανάπλασης του Φαληρικού όρμου, έργο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG