Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο του διαγωνισμού κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • Ανακοίνωση σχετικά με την πρόοδο του διαγωνισμού κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης

Από το Γραφείο Τύπου  και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την πρόοδο του Διαγωνισμού για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, ανακοινώνονται τα εξής:

Το ΥΠΕΧΩΔΕ προώθησε με κάθε προτεραιότητα τον Διαγωνισμό του πολυσύνθετου αλλά και πολύπαθου μεγάλου έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, εφαρμόζοντας πιστά τους κανόνες του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου.

Τηρήθηκε πιστά το χρονοδιάγραμμα και στις 19 Αυγούστου αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Η ολιγόμηνη καθυστέρηση οφείλεται στη νόμιμη μεν, αλλά παρελκυστική τακτική των κατασκευαστικών εταιρειών να προσφεύγουν προς κάθε δυνατή κατεύθυνση, για την προώθηση των επιχειρηματικών τους συμφερόντων. Επιτεύχθηκε υψηλός ανταγωνισμός και η τιμή κατασκευής ανά χιλιόμετρο είναι κατά 15% χαμηλότερη σε σχέση με το Μετρό της Αθήνας.

Το σύνολο των ενστάσεων και προσφυγών έχει εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα Ελληνικά Δικαστήρια. Έως σήμερα έχουν απορριφθεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια 8 σχετικές αιτήσεις και τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται οι τρεις τελευταίες αποφάσεις του  Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αναφορικά με τις καταγγελίες στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η συνήθης διαδικασία, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει την Αττικό Μετρό ΑΕ για τους ισχυρισμούς των καταγγελόντων (σε καμία περίπτωση δεν τις υιοθετεί) και της ζητά διευκρινήσεις, ώστε να αποφανθεί τελικά περί του ζητήματος. Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται κατά προτεραιότητα και η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται ως το τέλος του έτους.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει πρόθεση επαναδημοπράτησης του έργου, αλλά γίνεται κάθε προσπάθεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί όσο γίνεται νωρίτερα και να υπογραφεί η σύμβαση.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι δεν είναι δυνατόν μία συνηθισμένη διαδικασία ενστάσεων, η οποία γίνεται σε όλα τα μεγάλα έργα, να μεταφράζεται αμέσως σε «κίνδυνο επαναδημοπράτησης του έργου».

Επαναλαμβάνουμε ότι ο διαγωνισμός έγινε με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με όλους τους κανόνες του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου και πιστεύουμε ότι σύντομα θα οδηγηθεί σε αποτέλεσμα.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG