Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Αναφορικά με τον ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟ

 • Ολοκληρώθηκαν, οι εργασίες κατασκευής του τροχιοδρόμου (επιδομή – σιδηροτροχιές – ΕΓΕ).
 • Ολοκληρώνονται, οι  έλεγχοι – ρυθμίσεις – δοκιμές των εγκαταστάσεων του τροχιοδρόμου και της ΕΓΕ και θα ξεκινήσει σύντομα η δοκιμαστική λειτουργία του ΤΡΑΜ
 • Είναι σε εξέλιξη, οι εργασίες οδικής σήμανσης & σηματοδότησης κόμβων στην διαδρομή του ΤΡΑΜ.
 • Είναι σε εκκρεμότητα, οι Η/Μ εργασίες στον νέο Υ/Σ 16 (έχουν τελειώσει οι εργασίες Π/Μ) και η αναβάθμιση του Υ/Σ 1.

Αναφορικά με ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (αναφορά σε εκτεταμένα μέτωπα εργασιών)

 • Στις στάσεις του ΤΡΑΜ:
 • Ολοκληρώθηκαν από την ΔΕΗ οι συνδέσεις ηλεκτροδότησης των στάσεων του ΤΡΑΜ.
 • Ολοκληρώνονται εκκρεμότητες στην εγκατάσταση του αστικού εξοπλισμού, και είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού.
 • Κατά μήκος της διαδρομής του ΤΡΑΜ στον Πειραιά, είναι σε εξέλιξη εργασίες:
 • Στην γέφυρα Λαμπράκη : Ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες δοκιμές – έλεγχοι και λοιπές διαδικασίες και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες συντήρησης.
 • Στην αναστροφή από την Μ Ασίας προς Λαμπράκη: είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση του ανελκυστήρα επικοινωνίας του επιπέδου της στάσης Ανδρούτσου (Ομ. Σκυλίτση) με το επίπεδο της στάσης Γρ Λαμπράκη (οδόστρωμα γέφυρας Λαμπράκη).
 • Στην στάση Καραϊσκάκη : είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση στεγάστρου στο κλιμακοστάσιο διάβαση και η εγκατάσταση του ανελκυστήρα επικοινωνίας με την υπόγεια του επιπέδου οδού με την υπόγεια διάβαση.
 • Στο ΣΕΦ, στην πλατεία Αλικάκου, στην γέφυρα Λαμπράκη και στην αναστροφή από την Μ Ασίας προς Λαμπράκη: είναι σε εξέλιξη η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG