Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την ανάθεση της Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» με αριθμό αναφοράς RFP- 170/07, για τον οποίον η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφορών δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο…
Μάθε Περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(ών) Το αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνει: Την  εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, κατασκευή, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, του Συστήματος Αυτόματης Επιτήρησης Συρμών, στις νέες Επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας. Οι νέες Επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό…
Μάθε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την ανάθεση της Σύμβασης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” με αριθμό αναφοράς RFP – 170/07, για τον οποίο η σχετική πρόσκληση για υποβολή προσφορών δημοσιεύτηκε στο Ελληνικό…
Μάθε Περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή αγοράς(-ών) Το αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνει: Την Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμή και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Σηματοδότησης στις Νέες Επεκτάσεις των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό της Αθήνας. Έργο Αντικείμενο 1. Επέκταση της Γραμμής 2: ‘Aγιος Δημήτριος – Ελληνικό Εγκατάσταση συστήματος Σηματοδότησης επέκτασης μήκους…
Μάθε Περισσότερα

RFP – 170/07 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”

Η ΑΜ προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν προσφορά για την Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (LAS) ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»   (RFP – 170/07) Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ της προσκαλούσας αρχής: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ…
Μάθε Περισσότερα
WCAG