Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Παράταση των προθεσμιών του Α΄ Σταδίου του Διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ την Παράταση σε μορφή .pdf (876 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Ορθή Επανάληψη του Τεύχους Διευκρινίσεων του Α’ Σταδίου του διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (506 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Τεύχος Διευκρινίσεων του Α’ Σταδίου του διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (506 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 432/23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM” – Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Ματαίωσης σε μορφή .pdf (814 KB)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Παράταση της προθεσμίας υποβολής ερωτημάτων και διευκρινίσεων του Α΄ Σταδίου του Διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Παράτασης σε μορφή .pdf (745 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 432/23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,02 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,25 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (81,5 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Έγκριση 2ης παράτασης των προθεσμιών του Α΄ Σταδίου του Διαγωνισμού

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Παράτασης σε μορφή .pdf (257 KB)
Μάθε Περισσότερα

RFP-421/22 – “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΠΡΟΣ ΙΛΙΟΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ” – Τεύχος Τροποποιήσεων Όρων Διαγωνισμού 2

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Τροποποιήσεων σε μορφή .pdf (257 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα
WCAG