Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Σεπτέμβριος 2007

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αρχαιολογική ανασκαφή σε συνολική έκταση 5.000 τ.μ. Βάσει της αρχαιολογικής μελέτης του έργου, από τον ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ εως το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ αναμένεται συνεχής ανακάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων. Έχει πραγματοποιηθεί αρχαιολογική έρευνα σε περισσότερα από 350 σημεία κατά μήκος της Γραμμής και ήδη έχουν έρθει στο φως…
Μάθε Περισσότερα

Ιούλιος 2007

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. στους 7 εργοταξιακούς χώρους. Ξεκίνησε η κατασκευή οδηγών διαφραγματικών τοίχων στον επίσταθμο του ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η απαραίτητη καταγραφή και ο έλεγχος όλων των κτιρίων που βρίσκονται κατά μήκος της χάραξης της γραμμής του Μετρό.
Μάθε Περισσότερα

Ιούνιος 2007

Ξεκίνησε η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων στο φρέαρ εκκίνησης ΤΒΜ στο Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και η τοποθέτηση οργάνων για την γεωμηχανική παρακολούθηση. Ως τις αρχές του επόμενου έτους τα Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων θα αφιχθούν στην πόλη για να συναρμολογηθούν υπογείως και να ξεκινήσουν την κατασκευή 2 ανεξάρτητων σηράγγων της γραμμής του…
Μάθε Περισσότερα

Απρίλιος 2007

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΕΥΑΘ και Φωτεινής Σηματοδότησης στην περιοχή του ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. Κατασκευάστηκαν οι οδηγοί διαφραγματικών τοίχων στο φρέαρ εκκίνησης ΤΒΜ στην περιοχή του ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.
Μάθε Περισσότερα

Μάρτιος 2007

Πραγματοποιήθηκε αρχαιολογική έρευνα στα ορύγματα των δικτύων κοινής ωφέλειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διερευνητικές τομές, οι γεωτρήσεις και η εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων στο σύνολο του έργου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε κ. Γεώργιος Γιαννής και ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. κ. Αναστάσιος Μάνθος υπέγραψαν στις 21 Μαρτίου μνημόνιο…
Μάθε Περισσότερα

Φεβρουάριος 2007

Συνεχίζονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων κοινής ωφέλειας. Παρακάμφθηκε το δίκτυο του Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού. Υλοποιήθηκε η α’ φάση των αναγκαίων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Να σημειωθεί ότι με την επιλογή της μεθόδου κατασκευής “επικάλυψη και υπόγεια εκσκαφή” (cover and cut) η επιρροή των εργοταξίων του Μετρό στο…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2007

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης της Δ.Ε.Η. στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού. Οι εργασίες παρακάμψεων των δικτύων κοινής ωφέλειας έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού του 2006. Υλοποιούνται από τους εκάστοτε Οργανισμούς με σχετική δαπάνη της Αττικό Μετρό και χάρις στο Μετρό τα δίκτυα αντικαθίστανται και εκσυγχρονίζονται.
Μάθε Περισσότερα
WCAG