Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Δεκέμβριος 2014

  • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκτροπής του αγωγού αποχέτευσης με υπόγεια διάνοιξη με micro TBM. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της παραλλαγής της κυκλοφορίας από οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου σε νέα οδό εντός του χώρου του πρώην στρατόπεδου Φαρμάκη καθώς και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παράκμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης καθώς και η εκσκαφή του Σταθμού σε βάθος 9 μέτρων περίπου.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) καθώς και οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, Ν. ΚΡΗΝΗ και στον Επίσταθμο ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG