Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2015

  • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της παράλληλης οδού στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου, εντός του χώρου του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη και μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Βας. Όλγας, καθώς και της συνδετήριας οδού με την οδό Ιφιγενείας. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές εργασίες εργοταξιακής κατάληψης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του σταθμού (προεντεταμένα αγκύρια, σύστημα αντιστήριξης κεφαλοδέσμων – πλακών), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή του Σταθμού σε βάθος 9 μέτρων περίπου.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η εκσκαφή του φρέατος TBM.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, στο τμήμα του σταθμού ΜΙΚΡΑ και στον Επίσταθμο ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG