Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής νέας, παράλληλης οδού στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου, εντός του χώρου του πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη και μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Βασ. Όλγας, καθώς και της συνδετήριας οδού με την οδό Ιφιγενείας. Αποδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδός και η εργοταξιακή κατάληψη στην οδό Μητροπολίτου Κυδωνίων Γρηγορίου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακής κατάληψης, οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης του Σταθμού καθώς και η Α’ φάση εκσκαφής και προετοιμασία για τοποθέτηση αντηρίδων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των έργων αντιστήριξης του Σταθμού (σύστημα αντιστήριξης κεφαλοδέσμων-πλακών, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ηλώσεις).
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι, εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) καθώς και η εκσκαφή του φρέατος TBM.
  • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Ξεκίνησαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG