Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής για την εφαρμογή της Α΄φάσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση οικοδομικού γερανού.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης του Σταθμού (τοποθέτηση αντηρίδων 1ης στάθμης).
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής έργων προσωρινής αντιστήριξης (προεντεταμένα αγκύρια, φρεατοπάσσαλοι), ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή σήραγγας ΝΑΤΜ.
  • Φρέαρ ΚΡΗΤΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εργοταξιακής κατάληψης. Ξεκίνησε η κατασκευή κεφαλοδέσμων.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG