Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Σταθμός και Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων Ω.Κ.Ο. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διερευνητικών τομών.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αντιστήριξης του Σταθμού (τοποθέτηση αντηρίδων 2ης στάθμης).
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή της 2ης σήραγγας ΝΑΤΜ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή της 1ης σήραγγας ΝΑΤΜ.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG