Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Αύγουστος 2015

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή κεφαλοδέσμου πασσάλων.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων στο δυτικό τμήμα του σταθμού.
  • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης στον πυθμένα του σταθμού.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή της 2ης σήραγγας ΝΑΤΜ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή της 1ης σήραγγας ΝΑΤΜ.
  • 2η Διασταύρωση Μίκρα: Εκτελούνται εργασίες διερευνητικών τομών και κατασκευής πασσάλων.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
  • Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση χώρου στους σταθμούς ΑΡΕΤΣΟΥ, του τμήματος του Σταθμού ΜΙΚΡΑ και του επίσταθμου ΜΙΚΡΑ.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG