Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Δεκέμβριος 2015

 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -1 του σταθμού.
 • Διασταύρωση ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή επιπέδου -1 της διασταύρωσης.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων στο νοτιοανατολικό τμήμα, Στο ίδιο τμήμα εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής κεφαλοδέσμου περιμετρικών πασσάλων και αντηρίδων οπλισμένου σκυροδέματος. Οι τελευταίες εξελίσσονται και στο βορειοανατολικό τμήμα. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πλάκας καταστρώματος και στηθαίων ασφαλείας για την εκτροπή της οδού Πόντου.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργοταξιακών εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών τοιχίων επιπέδου -1, αποβαθρών και τμήματος της πλάκας επιπέδου -1.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης της 1ης και 2ης σήραγγας ΝΑΤΜ, οι εργασίες εκσκαφής και κατασκευής πλάκας πυθμένα του φρέατος εισόδου ΤΒΜ.
 • 2η διασταύρωση ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής περιμετρικών πασσάλων αντιστήριξης και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Τερματικό φρέαρ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων.
 • Φρέαρ ΚΡΗΤΗΣ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή 2ης φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών αντηρίδων 2ης στάθμης.
 • Φρέαρ ΠΟΝΤΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή περιμετρικών πασσάλων και κεφαλόδεσμου περιμετρικών πασσάλων.
 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση και η έγκριση των μελετών.
 • Ολοκληρώθηκε η συντέλεση της απαλλοτρίωσης χώρου στους σταθμούς «Αρετσού», «Μίκρα» (τμήμα) και στον Επίσταθμο «Μίκρα» και εκκρεμεί η συμπληρωματική απαλλοτρίωση χώρου σε μικρό τμήμα του σταθμού «Μίκρα».
Print Friendly, PDF & Email
WCAG