Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
  • Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Ολοκληρώθηκε η γενική εκσκαφή του Σταθμού και η εξυγίανση του πυθμένα θεμελίωσης – διάστρωση αποστραγγιστικής στρώσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης της πλάκας θεμελίωσης.
  • Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή και η απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής, από το 1ο έως το 4ο επίπεδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και η απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής, καθώς και η εφαρμογή σκυροδέματος, από το 4ο έως το 8ο επίπεδο καθώς και του τελικού επιπέδου εκσκαφής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης, η μόνιμη επένδυση του κυρίως Σταθμού.
  • Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράκαμψης δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευση, ύδρευση, ΟΤΕ, ΔΕΗ), η εκσκαφή 4ου και 5ου επιπέδου του κυρίως κτηρίου του σταθμού, καθώς και η εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος και η κατασκευή προεντεταμένων αγκυρίων 3ου, 4ου και 5ου επιπέδου.
  • Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η διερευνητική τομή προς εντοπισμό της θεμελίωσης του κτιρίου του ΗΣΑΠ, οι αρχαιολογικές διερευνητικές τομές σε τμήμα της πρόσβασης 2, καθώς και η αποξήλωση στεγάστρων στην πρόσβαση 2. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων κατασκευών και οι διερευνητικές αρχαιολογικές τομές της πρόσβασης 3.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες και οι εργασίες κατασκευής πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης. Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική διερεύνηση και η ανασκαφή στο περίγραμμα εκσκαφής στην Πλατεία Κοραή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες στην Πλατεία Μπακογιάννη.
  • Η εκσκαφή σήραγγας έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 7%.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG