Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2015

  • Σταθμός ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής υποστυλωμάτων ως το επίπεδο οροφής.
  • Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης του Σταθμού, τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης της μόνιμης επένδυσης.
  • Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης των υποστυλωμάτων, από το επίπεδο – 3 των αποβαθρών έως το επίπεδο -2 της πλάκας έκδοσης εισιτηρίων καθώς και οι εργασίες σκυροδέτησης των πλευρικών τοιχίων σήραγγας ΝΑΤΜ του Σταθμού. Στο πλαίσιο της κατασκευής της μόνιμης επένδυσης του κυρίως Σταθμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης των υποστυλωμάτων από το επίπεδο της πλάκας έκδοσης εισιτηρίων έως το επίπεδο Η/Μ ορόφου, του τμήματος της πλάκας Η/Μ, των σταθερών κλιμάκων Νο6 και Νο7 και των εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων και υποστυλωμάτων από το επίπεδο του Η/Μ ορόφου έως το επίπεδο της πλάκας οροφής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η κατασκευή της μόνιμης επένδυσης της σήραγγας ΝΑΤΜ του κυρίως Σταθμού (σκυροδέτηση του θόλου).
  • Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής του κυρίως κτηρίου του Σταθμού (περιοχή ράμπας πρόσβασης) στην περιοχή ανοιχτού ορύγματος της οδό Πετρ. Μαυρομιχάλη καθώς και οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης φάσης Α2 (βόρειο μέτωπο – ανατολική στοά) της κύριας σήραγγας του Σταθμού.
  • Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την εγκατάσταση – συναρμολόγηση συγκροτήματος μπεντονίτη, την άφιξη των παρελκόμενων για την κατασκευή ΔΤ καθώς και την κατασκευή οδηγών τοίχων δοκιμαστικού πανέλου ΔΤ βόρεια στον Σταθμό. Στην Είσοδο 3, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατεδάφιση του μαντρότοιχου ΗΣΑΠ παράλληλα με την παλιά Ακτή Καλλιμασιώτη, την αποξήλωση των μεταλλικών στοιχείων οροφής του κτίσματος του κτιρίου αποθηκών του ΗΣΑΠ απέναντι από την είσοδο επί της οδού Κόνωνος και την κατεδάφιση πέτρινου τοίχου κτιρίου αποθηκών ΗΣΑΠ απέναντι από την είσοδο του ΗΣΑΠ επί της οδού Κόνωνος (περιοχή 1ου κτίσματος). Στο πλαίσιο των παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης Φ315 και Φ630. Επίσης, στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την επέκταση της εργοταξιακής κατάληψης – περίφραξης (ενοποίηση υφιστάμενου εργοταξιακού χώρου Εισόδου 1 με παλιά Ακτή Καλλιμασιώτη – κατάληψη εισόδου καταστήματος Γρηγόρης και κατάληψη τμήματος οδού Λουδοβίκου), οι εργασίες για το πέρασμα καλωδίων, τη σύνδεση δικτύου ΗΛΠΑΠ και την απομάκρυνση στύλων, την κατασκευή πεζοδρομίων (περιοχή αντλιοστασίου, ανατολικό πεζοδρόμιο νότια) και την αποξήλωση στάσης ΟΑΣΑ της παλιάς Ακτής Καλλιμασιώτη.
  • Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή και εγκατάσταση του συστήματος προσωρινής αντιστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα- προεντεταμένα αγκύρια- αγκύρια πλήρους πάκτωσης) στη περιοχή καθαίρεσης της ράμπας εισόδου καθώς και η προσωρινή αποστράγγιση στο τελικό δάπεδο εκσκαφής του Σταθμού στο 1ο τμήμα (30μ) στην Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της μετωπικής δοκού πάνω από τη συνδετήρια σήραγγα ΝΑΤΜ με το Σταθμό στην πλατεία Κοραή καθώς και οι εργασίες αποξήλωσης στην Πλατεία Π. Μπακογιάννη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης για το επίπεδο και η κατασκευή προσωρινού δαπέδου και προσωρινής αποστράγγισης για την έναρξη εκσκαφής της Α Φάσης της Τριπλής Σήραγγας ΝΑΤΜ στο Φρέαρ Δεληγιάννη. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής σήραγγας του 3ου μεσοδιαστήματος μεταξύ του Σταθμού ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ και του Σταθμού ΝΙΚΑΙΑ.
  • Η εκσκαφή σήραγγας έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 43%.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG