Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ιανουάριος 2016

 • Σταθμός ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, κατασκευής τοιχίων και δαπέδου αποβαθρών, περιμετρικών τοίχων ως το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και οι εργασίες κατασκευής τοίχων ως το επίπεδο οροφής.
  Στο Φρέαρ Ταξιαρχών σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής καθώς και οι εργασίες κατασκευής και τάνυσης προεντεταμένων αγκυρίων.
 • Σταθμός ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η υδατοστεγάνωση και μόνιμη επένδυση του σταθμού ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκεται η μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων ΤΒΜ.
 • Σταθμός ΝΙΚΑΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης ΤΒΜ και κατασκευής μόνιμης επένδυσης του σταθμού:
  α) κατασκευή τμήματος της πλάκας οροφής του κυρίως σταθμού (άξονες Α-Β & 7-12 και B-D & 6-8)
  β) κατασκευή εξωτερικών περιμετρικών τοιχίων (άξονες 3-4).
 • Σταθμός ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος 12ου επιπέδου του κυρίως κτηρίου του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής προεντεταμένων αγκυρίων και αγκυρίων βράχου του κυρίως κτηρίου του σταθμού.
  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης φάσης Α1 (ανατολική στοά) και φάσης Α2 (δυτική στοά) του νότιου μετώπου της κύριας σήραγγας.
 • Σταθμός ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή διαφραγματικών τοίχων.
  Στο Φρέαρ εξελίσσεται αρχαιολογική ανασκαφή.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: Στον κυρίως σταθμό, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες υδατοστεγάνωσης και κατασκευής προσωρινής αποστράγγισης επιπέδου θεμελίωσης αποβαθρών του 2ου τμήματος και βόρειας εισόδου, στο επίπεδο -2.
  Στο υπόγειο τμήμα του σταθμού εξελίσσονται εργασίες εκσκαφής Α΄ φάσης -top και bench – (πρόοδος εκσκαφής 23,78μ/46,545μ.) και οι εργασίες εκσκαφής Β΄ φάσης – top και bench – (πρόοδος εκσκαφής 11,78μ/46,545μ.).
  Στην είσοδο της πλατείας Κοραή, σε εξέλιξη βρίσκεται η εγκατάσταση συστήματος προσωρινής αντιστήριξης (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, προεντεταμένα αγκύρια, αντιρίδες) 3ο ταμπάνι εκσκαφής (+1,00).
  Στην είσοδο της πλατεία Π. Μπακογιάννη, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή κεφαλόδεσμου.
  Στη σήραγγα τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ προς ΠΑ.ΠΕΙ. σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής Α΄φάσης (πρόοδος εκσκαφής 62,61μ/140μ) καθώς και οι εργασίες εκσκαφής Β΄φάσης (πρόοδος εκσκαφής 53,61μ/140μ).
  Στη σήραγγα τριπλής τροχιάς ΝΑΤΜ προς Δημοτικό Θέατρο σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής Α΄φάσης (πρόοδος εκσκαφής 45,02μ/63μ) καθώς και οι εργασίες εκσκαφής Β΄φάσης (πρόοδος εκσκαφής 45,02μ/63μ). Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή 5ης σειράς δοκών προπορείας.
  Στο φρέαρ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική διερεύνηση στις περιοχές των παρακάμψεων δικτύων.
  Η εκσκαφή του συνόλου των σηράγγων έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50,80%.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG