Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 442 / 23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (295 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,36 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (378 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (49,2 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG