Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης στις προσβάσεις και η επένδυση του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, τοποθέτησης γραδελάδων στα φρεάτια αερισμού σηράγγων, κατασκευής γυψοσανίδων και ινοσανίδων, τοποθέτησης ανοξείδωτων ορθοστατών, εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων φωτισμού στις σήραγγες, συνδέσεις εξοπλισμού σηματοδότησης και εργασίες εγκατάστασης του δικτύου κατάθλιψης του αντλιοστασίου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης και οι καλωδιώσεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ορθομαρμάρωσης στα εσωτερικά κλιμακοστάσια, κατασκευής πυροφραγμών, εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σωλήνων στο επίπεδο -1, τοποθέτησης καλωδιώσεων συστημάτων χαμηλής τάσης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στις σήραγγες.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των τοιχίων και της πλάκας της αποβάθρας, η κατασκευή των περιμετρικών τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος σε όλα τα επίπεδα του σταθμού, καθώς και η καθαίρεση των πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας στο επίπεδο της αποβάθρας και στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εργασίες τοποθέτησης αντηρίδων στη νότια πρόσβαση, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ικριωμάτων για την κατασκευή της πλάκας έδρασης των αρχαιοτήτων στο ανατολικό τμήμα. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής στην περιοχή του σταθμού και συγκεκριμένα η τοποθέτηση των εγκιβωτισμένων σωλήνων καλωδίων, η διάστρωση του σκυροδέματος πλήρωσης και η εγκατάσταση εσχαρών διαφυγόντων ρευμάτων. Συνεχίζεται η αρχαιολογική έρευνα και στις δύο προσβάσεις (βόρεια και νότια) του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού στα φρέατα αερισμού σηράγγων, οι εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων στο επίπεδο της οδού εκτός τμήματος στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης της γυψοσανίδας πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην τροχιά 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ηχοακουστικών επενδύσεων, εργασίες εγκατάστασης δικτύου αεραγωγών και εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού στο μεσοπάτωμα, καθώς και εργασίες τοποθέτησης σχαρών καλωδίων στις σήραγγες.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφών από διάτρητα χαλύβδινα φύλλα, η τοποθέτηση των πλακιδίων των οδεύσεων των ΑΜΕΑ, οι εργασίες εγκατάστασης των πινάκων κίνησης των συστημάτων αερισμού σηράγγων και αερισμού / κλιματισμού του σταθμού και η τοποθέτηση των καταπακτών στην αποβάθρα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου στο επίπεδο -1, η κατασκευή της ψευδοροφής στην αποβάθρα και η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στους χώρους κοινού, τοποθέτησης συστήματος ανάρτησης χαλύβδινων επενδύσεων στην αποβάθρα και τους χώρους κοινού, τοποθέτησης των πλακιδίων στις οδεύσεις των ΑΜΕΑ, τοποθέτησης ανοξείδωτων χειρολισθήρων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού εστίασης στον χώρο ανάπαυσης προσωπικού, η τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας των θυρών, η τοποθέτηση των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, η κατασκευή των φρεατίων στον περιβάλλοντα χώρο, η τοποθέτηση των πλακιδίων στις οδεύσεις των ΑΜΕΑ καθώς και η τοποθέτηση των καταπακτών στην αποβάθρα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος, εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στο επίπεδο της οδού, καθώς και δοκιμές ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τελικών χρωματισμών, κατασκευής των ψευδοροφών, οι εργασίες κατασκευής των δύο από τα τρία στέγαστρα του σταθμού, η κατασκευή των φρεατίων στον περιβάλλοντα χώρο, η τοποθέτηση των καταπακτών στην αποβάθρα, η τοποθέτηση των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων στις οδεύσεις των ΑΜΕΑ καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού εστίασης στον χώρο ανάπαυσης προσωπικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του τελευταίου στεγάστρου στην επιφάνεια.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων των ΑΜΕΑ, η τοποθέτηση ανοξείδωτων χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων, η εγκατάσταση και οι συνδέσεις των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, καθώς και η κατασκευή των ψευδοροφών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, τοποθέτησης κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, κατασκευής επενδύσεων με χαλύβδινα πανέλα, εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, συνδέσεων καλωδίων φωτισμού και συστημάτων τηλεπικοινωνιών και εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων αερισμού /κλιματισμού.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης γρανιτών στην ανατολική και δυτική πρόσβαση, τοποθέτησης της ψευδοροφής στην αποβάθρα, εγκατάστασης των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού σηράγγων, τοποθέτησης πλαισίων διαφημιστικών πινακίδων στο επίπεδο της τροχιάς, καθώς και η τοποθέτηση του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ολοκλήρωσης ψευδοροφών στους χώρους κοινού και ορθομαρμάρωσης στο σταθερό κλιμακοστάσιο, εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων των ΑΜΕΑ,  καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης εγκαταστάσεων στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των πινάκων φωτισμού, εγκατάστασης και συνδέσεων του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού, οι εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού/κλιματισμού, η εγκατάσταση της μονάδας ανεμιστήρα στοιχείου στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, καθώς και εργασίες τελικών χρωματισμών τεχνικών χώρων και θυρών.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με αέριο στους τεχνικούς χώρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα του σταθμού, εγκατάστασης ηχοαποσβεστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, εργασίες ολοκλήρωσης των γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια κινδύνου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων ορθοστατών κιγκλιδωμάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και η εγκατάσταση των μονάδων ανεμιστήρων στοιχείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συνδέσεων των πινάκων κίνησης αερισμού σηράγγων, εγκατάστασης καλωδίων φωτισμού, εγκατάστασης και συνδέσεων του πίνακα κίνησης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάστασης ηχοαποσβεστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, κατασκευής πυροφραγμών, τελικών χρωματισμών τεχνικών χώρων και θυρών, καθώς και εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πυράντοχων βαφών στα εσωτερικά επίπεδα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου και εργασίες τοποθέτησης αρμοκάλυπτρων αντισεισμικών αρμών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου σωλήνων ύδρευσης, παροχής πεπιεσμένου αέρα και ρευματοδοτών, κατασκευής δικτύου αεραγωγών και εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες τοποθέτησης καμινάδων.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης κεραμικών πλακιδίων σε όλα τα επίπεδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ξύλινων θυρών και κιγκαλερίας, κατασκευής ψευδοροφών γυψοσανίδας και ορυκτών ινών σε χώρους γραφείων, εργασίες επένδυσης δαπέδων με linoleum, τοποθέτησης των υπολειπόμενων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου και των εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα. Στο κτήριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών επενδύσεων με πανέλα και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ξύλινων δαπέδων στα πατάρια καθώς και εργασίες τοποθέτησης υαλοπετασμάτων και εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του συγκροτήματος 2, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύων κλιματισμού, εγκατάστασης συστήματος φωτισμού, οπτικών ινών, εγκατάστασης σωλήνων ύδρευσης στο κτήριο 3, σωλήνων αποχέτευσης στο κτήριο 4, εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων φυσικού αερίου και σωλήνων πυρόσβεσης, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, διανομής ισχύος, φωτισμού και πυρανίχνευσης στο κτήριο 9, καθώς και εργασίες κατασκευής των ανελκυστήρων. Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του δικτύου σωλήνων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και οι εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεατίων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής δικτύου σωλήνων ύδρευσης και εγκατάστασης βανών πυρόσβεσης, κατασκευής κρασπέδων, πεζοδρομίων και ρείθρων σε εσωτερική οδό, καθώς και εργασίες διευθέτησης δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και κατασκευής κρασπέδων, πεζοδρομίων και ρείθρων στο πλαίσιο αποκατάστασης της οδού Ποσειδώνος.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Προετοιμασία για την έναρξη τοποθέτησης σιδηροδρομικής επιδομής στον σταθμό Βενιζέλου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG