Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές κλιμακοστασίου (τοίχοι, δάπεδα).
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου και σκάλας επιπέδου οδού.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Τοποθέτηση ρολού ασφαλείας.
 • Αποκατάσταση οδών Τζαβέλα και Λακωνίας, απόδοση στην κυκλοφορία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ      

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή οδοστρώματος και πεζοδρομίων οδού Μαυρομιχάλη)
 • Τοποθέτηση υαλοστασίων στα επίπεδα -1, -2.
 • Βαφές θυρών.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρων επιπέδου οδού και επιπέδου -2.
 • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στο πεζοδρόμιο της Αιτωλικού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Μαυρομιχάλη.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – επαναβαφές τοίχων και δαπέδων στα επίπεδα -4, -3, -2, -1, αποκατάσταση σκυροδεμάτων, επαναβαφές τοιχίων στο επίπεδο οδού.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών επενδύσεων (πανέλων), σε τοίχους / οροφές και μεταλλικών πλαγιοκαλύψεων στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού.
 • Τοποθέτηση ανοξείδωτων χειρολισθήρων.
 • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης του σταθμού.
 • Κατασκευή μεσοτοιχιών στο νότιο όριο απαλλοτρίωσης του σταθμού, (επίπεδο οδού).
 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή οδοστρώματος και πεζοδρομίων οδού Αιτωλικού).
 • Πλακοστρώσεις, τοποθέτηση κυβόλιθων και φωτισμού στο επίπεδο οδού.
 • Διάστρωση κηπευτικού χώματος, φύτευση δέντρων, θάμνων, γκαζόν στα παρτέρια του σταθμού.
 • Σύνδεση σταθμού με δίκτυο ΕΥΔΑΠ.
 • Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, καθισμάτων (παγκάκια), βάσεις στηρίξεων ποδηλάτων – μοτοσυκλετών στην πλατεία.
 • Αφαίρεση εργοταξιακών περιφράξεων.
 • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας και αφαίρεση προσωρινών πινακίδων σήμανσης λόγω κυκλοφοριακών παρακάμψεων.
 • Απόδοση στην κυκλοφορία των οδών Αιτωλικού, Κουμουνδούρου, Δημητρακοπούλου, Γυθείου και Μαυρομιχάλη.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Μεταλλικές επενδύσεις οροφής και πλαγιοκαλύψεις.
 • Τοποθέτηση πληροφοριακών πινάκων και πινακίδων σήμανσης στις αποβάθρες.
 • Τοποθέτηση καθισμάτων στις αποβάθρες.
 • Τοποθέτηση καλωδίου ασύρματης επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ).

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση γρανιτών και ανοξείδωτων καναλιών (λούκια).
 • Τοποθέτηση επενδύσεων (μεταλλικών και γυψοσανίδων) στις σήραγγες πρόσβασης του σταθμού.
 • Τοποθέτηση υαλοπινάκων ανελκυστήρων.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών πλαγιοκαλύψεων και χειρολισθήρων στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων.

ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – χειρολισθήρων κλιμακοστασίου.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (επαναβαφές).
 • Βαφές θυρών.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος, απόδοση στην κυκλοφορία οδού Κουμουνδούρου, τοποθέτηση ιστών φωτισμού, κάδων απορριμμάτων, καθισμάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων.

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (επαναβαφές).
 • Βαφές θυρών.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – χειρολισθήρων κλιμακοστασίου.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Κατασκευή περιμετρικών τοιχίων στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος, απόδοση στην κυκλοφορία οδού Δημητρακοπούλου, τοποθέτηση ιστών φωτισμού, κάδων απορριμμάτων και καθισμάτων και φύτευση δέντρων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων.

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Χρωματισμός στο κλιμακοστάσιο και τους λοιπούς χώρους.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Εκκρεμεί η αποκατάσταση του καταληφθέντος χώρου της πλατείας.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

        Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Χρωματισμός σταθμού
 • Κατασκευή γεμισμάτων και βιομηχανικών δαπέδων
 • Τοποθέτηση μεταλλικών θυρών
 • Τοποθέτηση γρανιτών
 • Επένδυση τοίχων και υποστυλωμάτων
 • Τοποθέτηση ψευδοροφών
 • Τοποθέτηση γαλβανισμένων μεταλλικών πανέλων
 • Επίχωση εισόδων
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρων
 • Κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση γρανιτών και μαρμάρων στο επίπεδο της οδού.
 • Κατασκευή υπόβασης και ασφαλτοστρώσεις
 • Φυτεύσεις και εγκατάσταση συστήματος ποτίσματος
 • Τοποθέτηση σχαρών στο επίπεδο της οδού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάστση χώρου ΗΣΑΠ
 • Αποκατάσταση χώρου ΟΛΠ

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Τοποθέτηση καταπακτής εξόδου διαφυγής επιπέδου οδού

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:                                                                              

 • Απόδοση σε κυκλοφορία των οδών Β. Γεωργίου και Καραΐσκου
 • Κατασκευή ψευδοροφής στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών.
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
 • Κατασκευή ανοξείδωτων επενδύσεων, ορθοστατών και κιγκλιδωμάτων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, στο επίπεδο αποβαθρών και στα κλιμακοστάσια
 • Τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας στις θύρες
 • Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού (πλακοστρώσεις, φυτεύσεις, δίκτυο ύδρευσης χώρων φύτευσης κλπ)
 • Βαφή δαπέδου μηχανολογικού ορόφου και επαναχρωματισμοί τοίχων τεχνικών χώρων

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων και πανέλλων τοίχου και οροφής
 • Τοποθέτηση χειρολισθήρων στα κλιμακοστάσια
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή οικίσκου ανελκυστήρα στο επίπεδο οδού
 • Απομάκρυνση εργοταξιακών γραφείων απο την επιφάνεια
 • Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου και οροφής.
 • Υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης στην εσοχή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

        Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου και οροφής.
 • Υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης στην εσοχή

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ  ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

         Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία πεζοδρομίου επί της Β. Γεωργίου
 • Καθαίρεση πεζοδρομίου για υλοποίηση μόνιμης κυκλοφοριακής μελέτης.
 • Βαφή δαπέδου συνδετήριας σήραγγας

ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποσυναρμολόγηση οικοδομικού γερανού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού
Print Friendly, PDF & Email
WCAG