Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές κλιμακοστασίου (τοίχοι, δάπεδα).
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδών Τζαβέλα και Λακωνίας, απόδοση στην κυκλοφορία.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ      

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή μεσοτοιχιών στα όρια απαλλοτρίωσης του σταθμού, (επίπεδο οδού).
 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή πεζοδρομίων οδών Αιτωλικού και Μαυρομιχάλη)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στο χώρο 3.14 – 3.16.
 • Τοποθέτηση ψευδοροφών και μεταλλικών επενδύσεων (πανέλων), στους τοίχους των κυρίων χώρων στο επίπεδο -1 του σταθμού.
 • Τοποθέτηση υαλοστασίων στα επίπεδα -1, -2.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρα επιπέδου οδού.
 • Κατασκευή τοιχίων παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση κυβόλιθων και φωτισμού στο επίπεδο οδού.
 • Τοποθέτηση φωτισμού στο πεζοδρόμιο της Αιτωλικού.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Μεταλλικές επενδύσεις οροφής και πλαγιοκαλύψεις.
 • Τοποθέτηση πληροφοριακών πινάκων και πινακίδων σήμανσης στις αποβάθρες.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση γρανιτών στις αποβάθρες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση γρανιτών και ανοξείδωτων καναλιών (λούκια) στα κλιμακοστάσια.
 • Τοποθέτηση επενδύσεων (μεταλλικών και γυψοσανίδων) στις σήραγγες πρόσβασης του σταθμού και στην άνω εγκάρσια σήραγγα πρόσβασης.

ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Κουμουνδούρου.
 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή πεζοδρομίου και περιβάλλοντος χώρου).

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου στο ανατολικό όριο της απαλλοτρίωσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή πεζοδρομίου και περιβάλλοντος χώρου).

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση φρεατίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού (εκκρεμεί μικρό τμήμα της πλάκας οροφής και οι κλίμακες προς το επίπεδο οδού).

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη σήραγγας ανελκυστήρα εισόδου 3.
 • Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοποθέτηση γρανιτών στο επίπεδο -1 και στα κλιμακοστάσιο κοινού, κατασκευή επιχρισμάτων στο επίπεδο -2, τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στο επίπεδο -1, τοποθέτηση θυρών στο επίπεδο -1, τοποθέτηση ψευδοροφής στο επίπεδο -1 και -3, χρωματισμοί στο επίπεδο -2 και στα κλιμακοστάσια, κατασκευή γεμισμάτων στο επίπεδο -1, επένδυση τοίχων στο επίπεδο πλατφορμών, τοποθέτηση γαλβανισμένων μεταλλικών πανέλων στο -3, κατασκευή τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας στο επίπεδο -2, τοποθέτηση χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια).
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα επίπεδα -1, -2 και τοποθέτηση αγωγού εξαγωγής αέρα στο επίπεδο των αποβαθρών (-3).
 • Υδατοστεγάνωση προσβάσεων 1, 2 & 3.
 • Σκυροδέτηση εξωτερικών και εσωτερικών τοιχείων πρόσβασης 3.
 • Τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση τοιχείων επιπέδου οδού και κλιμακοστασίων προσβάσεων 1 και 2.
 • Σκυροδέτηση τμήματος πλάκας οροφής.
 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου δυτικά κάτω από την πεζογέφυρα.
 • Αφαίρεση αντηρίδων πρόσβασης 3.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Τοποθέτηση καταπακτής εξόδου διαφυγής επιπέδου οδού

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:                                                                              

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία της Β. Γεωργίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία οδού Καραΐσκου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Ανέγερση νέου οικοδομικού γερανού στην πλατεία
 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού (κατασκευή εσωτερικών τοιχίων πλατείας, επιχώσεις – συμπυκνώσεις, τοποθέτηση μαρμάρινων επενδύσεων στην πλατεία)
 • Τοποθέτηση πανέλων τοίχου επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων και μηχανολογικού ορόφου
 • Τοποθέτηση ανοξείδωτων επενδύσεων στο επίπεδο αποβαθρών
 • Τοποθέτηση πανέλων ψευδοροφής στο επίπεδο αποβαθρών
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο αποβαθρών
 • Προεργασία βαφής δαπέδων στα κλιμακοστάσια 7 και 8
 • Κατασκευή πυράντοχων υαλοστασίων αποβαθρών
 • Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων πανέλλων τοίχου και οροφής στα κλιμακοστάσια

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή οικίσκου ανελκυστήρα στο επίπεδο οδού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων πανέλλων τοίχου και οροφής μουσειολογικής μελέτης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ     

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Ανασύσταση αρχαιοτήτων στη εσοχή έκθεσης βοτσαλωτού δαπέδου
 • Τοποθέτηση επενδύσεων τοίχου (καθρέφτες) μουσειολογικής μελέτης
 • Εργασίες κηποτεχνικής στα παρτέρια (επίπεδο οδού)

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ  ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία πεζοδρομίου επί της Β. Γεωργίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο
 • Τοποθέτηση υδατοστεγανής καταπακτής στο επίπεδο οδού

ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποσυναρμολόγηση οικοδομικού γερανού

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Επιχώσεις συμπυκνώσεις
 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου και λοιπών κατασκευών από σκυρόδεμα στην επιφάνεια

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή εσωτερικών τοιχείων πλατείας

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής (σκυρόδεμα προστασίας μεμβράνης)
 • Προεργασία βαφής στο φρέαρ
Print Friendly, PDF & Email
WCAG