Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ)

ΑΜ Logo

Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Σχεδίου Μεταφορών με χρονικό ορίζοντα εικοσαετίας, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διαμορφώνει το Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στη Θεσσαλονίκη, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του έργου «Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (ΜΑΜΘ)».

Για την εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης, η οποία λαμβάνει υπόψην όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα και την Περιαστική Ζώνη της Θεσσαλονίκης (συνολικού πληθυσμού 1.110.000 κατοίκων), απαιτείται η συλλογή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στον προσδιορισμό των αναγκών σε μετακινήσεις και των απαιτούμενων έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό, εξειδικευμένα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας με διακριτικά της Αττικό Μετρό Α.Ε. θα απογράφουν τα νοικοκυριά σε δειγματοληπτικά επιλεγμένα σημεία της Περιοχής Μελέτης στο χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου 2021, με σκοπό τη δημιουργία καταλόγων δειγματοληψίας για την περαιτέρω εκπόνηση Έρευνας Νοικοκυριών.

Η Αττικό Μετρό Α.Ε. σας ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία, την κατανόηση και τη συμβολή σας στη μεγάλη αυτή έρευνα που πρόκειται να αναβαθμίσει τις μεταφορές και τη ζωή όλων μας. Η Αττικό Μετρό Α.Ε βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 504 710.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG