Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (σταθμός & διασταύρωση): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης γρανιτών στο επίπεδο αποβάθρας.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, διάστρωσης τσιμεντοκονίας υπόβασης γρανιτών αποβάθρας καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης δικτύου πυρόσβεσης, αποχέτευσης, δικτύου αερισμού σηράγγων (πυράντοχοι αεραγωγοί) και σωλήνωσης δικτύων φωτισμού, διανομής και ασθενών ρευμάτων.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης ακουστικής επένδυσης στους χώρους κλιμακοστασίων.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός και Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης γρανιτών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Στην 1η Διασταύρωση, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στους χώρους WC, καθώς και οι εργασίες δικτύων αποχέτευσης.

Σήραγγες ΤΒΜ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή σιδηροδρομικής επιδομής σε τμήμα των σηράγγων.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG