Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης τοίχων με ινοτσιμεντοσανίδες καθώς και οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης χώρων κοινού με γρανίτη.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης κλιμακοστασίων με πλάκες γρανίτη καθώς και οι εργασίες επίχωσης και αποκατάστασης στην επιφάνεια.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης κλιμακοστασίων με πλάκες γρανίτη.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης θυρών, κατασκευής επενδύσεων και κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων στην 1η Διασταύρωση καθώς και οι εργασίες κατασκευής κλιμακοστασίων του σταθμού και εφαρμογής χρωματισμών στον σταθμό και τη 2η Διασταύρωση.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG