Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

  • Φρέαρ Κρήτης: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής των συνδετήριων σηράγγων.
 • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή αποβάθρας ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης εσωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων.
 • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νοτίου φρεατίου αερισμού ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της ανατολικής εισόδου καθώς και η κατασκευή του βορείου φρεατίου αερισμού.
 • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εσωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εφαρμογής χρωματισμών καθώς και η κατασκευή αποβάθρας.
  • Φρέαρ Πόντου: Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης καθώς και η κατασκευή 2ης συνδετήριας σήραγγας.
 • Σταθμός Ν. ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επένδυσης εσωτερικών τοίχων καθώς και η κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων.
 • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων στον σταθμό ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας καθώς και η επένδυση δαπέδων με πλάκες γρανίτη στον σταθμό.
  • Επίσταθμος: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων.
  • Σήραγγες ΤΒΜ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης και των 2 ΤΒΜ καθώς επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων των ΤΒΜ από τις σήραγγες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής αντλιοστασίων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG