Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Κατάθεση προσφορών για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός για το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης με στόχο να αναδειχθεί ο προσωρινός μειοδότης του έργου μέσα στον Αύγουστο.
Αναλυτικότερα, κατατέθηκαν σήμερα το μεσημέρι οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές από τις 4 κοινοπραξίες που συμμετέχουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα κατέθεσαν προσφορά:

 • Η κοινοπραξία «THESSMETRO», αποτελούμενη από τις εταιρείες J & P ΑΒΑΞ, F.C.C. CONSTRUCCION, CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, DIMETRONIC, ELECNOR, INSTALACIONES INABENSA.

 • Η κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ – IMPREGILO -ANSALDO T.S.F. -SELI -ANSALDOBREDA».

 • Η κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ -SIEMENS -VINCI -ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ».

 • Η κοινοπραξία «BILFINGER BERGER -ΑΘΗΝΑ -ΑΤΤΙ-ΚΑΤ -ROTEM COMPANY -ALCATEL CANADA – TPF CHAPEAUX INTERNATIONAL».

Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν από τη σχετική Επιτροπή της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και η ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου αναμένεται εντός του Ιουλίου.

Το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, μήκους 9,6 χλμ. με 13 σύγχρονους Σταθμούς, αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς είναι το σημαντικότερο συγκοινωνιακό έργο που έχει ποτέ εκτελεστεί στην πόλη. Το ΥΠΕΧΩΔΕ τηρεί τις δεσμεύσεις του και καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη σωστή αντιμετώπιση όλων των πολύπλοκων ζητημάτων του μεγάλου αυτού έργου. Η διαδικασία του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με πλήρη σεβασμό όλων των Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων και μάλιστα σε χρόνο πολύ σύντομο με βάση τη διεθνή εμπειρία σε Διαγωνισμούς ανάθεσης τόσο μεγάλων έργων.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, έχοντας 13 χρόνια πολύτιμης εμπειρίας από την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας, διασφάλισε με τις κατάλληλες νέες προδιαγραφές ότι το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης θα είναι ένα σύγχρονο, μοντέρνο, τελευταίας γενιάς συγκοινωνιακό σύστημα, το οποίο πρέπει να υπερτερεί τεχνολογικά από εκείνο της Αθήνας!

Με τη νέα προμελέτη του έργου ελαχιστοποιήθηκαν σημαντικά προβλήματα που υπήρχαν στις παλαιότερες μελέτες, τα οποία ήταν βέβαιο ότι θα οδηγούσαν σε υπερβάσεις κόστους και χρόνου εκτέλεσης κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Επιπλέον, επελέγη η κατασκευή των Σταθμών του δικτύου να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο επικάλυψης και εκσκαφής («cover & cut») προκειμένου να περιορισθεί αισθητά η όχληση τόσο στους διερχόμενους πεζούς όσο και στην κίνηση των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Με αυτή τη μέθοδο κατασκευής, το μεγαλύτερο τμήμα των κατασκευαστικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί υπογείως και η αναπόφευκτη όχληση από τις επιφανειακές εργασίες θα είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με τη μέθοδο ανοικτού ορύγματος («cut-and-cover») που εφαρμόστηκε στους περισσότερους Σταθμούς του Μετρό της Αθήνας.

Η εμπειρία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και η άριστη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς βοήθησε σημαντικά στην επίλυση τεχνικών θεμάτων, ενώ ιδιαίτερη μνεία αξίζει για τη διευθέτηση του πολύ σημαντικού ζητήματος των αρχαιολογικών ανασκαφών καθώς και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης στους Σταθμούς του δικτύου.

ΤΡΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σημαντικά ζητήματα που δεν είχαν αντιμετωπισθεί επαρκώς από την προηγούμενη μελέτη της αποτυχημένης απόπειρας κατασκευής του Μετρό της Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο της παραχώρησης (1998-2003) αντιμετωπίστηκαν λεπτομερώς χάρις στη νέα προμελέτη του έργου. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ αντιμετώπισε με επιτυχία ιδιαίτερα δύσκολες προκλήσεις σε τεχνικά θέματα κατασκευής του έργου, εξασφαλίζοντας έτσι την ελαχιστοποίηση των όποιων εμπλοκών λόγω του ανεπαρκούς αρχικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, οι βασικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό του συστήματος του Μετρό της Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χάρις στην άριστη και στενή συνεργασία με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Πολιτισμού, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Πραγματοποίησε μελέτη αρχαιολογικής τεκμηρίωσης, στην οποία καθορίστηκαν οι Σταθμοί που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «υψηλού αρχαιολογικού κινδύνου» καθώς αναμένεται με υψηλή πιθανότητα η εμφάνιση αρχαιοτήτων κατά την διάρκεια των εκσκαφών

 • Μετατόπισε από τις αρχικές τους θέσεις τους Σταθμούς εκείνους που ήταν βέβαιο ότι η κατασκευή τους θα απαιτούσε μακροχρόνια αρχαιολογική ανασκαφή (πχ. ο Σταθμός ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΡΙΑΣ μετατοπίσθηκε σε θέση έξω από τα αρχαία τείχη της πόλης)

 • Επιλέχθηκαν οι καλύτερες δυνατές μέθοδοι για την διασφάλιση των αρχαιολογικών ευρημάτων αλλά και για την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου των αρχαιολογικών ανασκαφών.
ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Οι βελτιώσεις στη χάραξη της Γραμμής του Μετρό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλισθεί ότι δε θα υπάρξει καμία εμπλοκή με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό της πόλης, ο οποίος βάσει της αρχικής μελέτης θα έπρεπε σε κάποιο μεγάλο τμήμα του να μετατοπισθεί και να παρακαμφθεί.

Αντίστοιχες προβλέψεις και μικρότερης εμβέλειας διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφελείας της Θεσσαλονίκης.

ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Η νέα προμελέτη του έργου, χάρις στην συλλογή ορισμένων επικαιροποιημένων στοιχείων για το υπέδαφος της Θεσσαλονίκης, καθόρισε επακριβώς τις μεθόδους εκσκαφής τόσο των Σταθμών όσο και της Γραμμής και προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά των δύο Μηχανημάτων Διάνοιξης Σηράγγων (μετροπόντικες).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου Μετρό στην Θεσσαλονίκη είναι τα εξής:

 • 13 σύγχρονοι Σταθμοί με κεντρική αποβάθρα.

 • 9,6 χλμ. Γραμμής (με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς), που θα κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο τμήμα της (7,7 χλμ.) από δύο Μηχανήματα Ολομέτωπης Διάνοιξης. Το υπόλοιπο τμήμα της Γραμμής θα κατασκευαστεί με την μέθοδο του Ανοικτού Ορύγματος.

 • 18 υπέρ-αυτόματοι συρμοί τελευταίας τεχνολογίας πλήρως κλιματιζόμενοι, οι οποίοι θα κινούνται χωρίς οδηγό αλλά με συνοδό.

 • Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας (Βότση) σε έκταση 50.000τμ.

 • Οι σημαντικές διαφορές του Μετρό Θεσσαλονίκης, που αποτελούν βελτιώσεις σε σχέση με τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, είναι ότι θα υπάρχουν δύο μονές ανεξάρτητες σήραγγες (αντί της μίας σήραγγας διπλής τροχιάς στο Μετρό της Αθήνας) καθώς και σύστημα θυρών επί των αποβαθρών κάθε Σταθμού για καλύτερη εξυπηρέτηση και μέγιστη ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

 • Η αρχαιολογική ανασκαφή προβλέπεται να καλύψει συνολική έκταση 19.200 τ.μ. και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού θα αναδείξει τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα σε κεντρικούς Σταθμούς του δικτύου.
ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ

Η υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου κινείται αυστηρά εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ και το έργο θα προχωρήσει ακριβώς όπως έχει προγραμματισθεί και έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση.

Με βάση τη διακήρυξη του Διαγωνισμού τον Ιούνιο του 2004, υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος πέντε κοινοπραξίες με σημαντικές ελληνικές και ξένες τεχνικές εταιρείες.

Η πρώτη φάση (προεπιλογή) του Διαγωνισμού ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2004, όπου τέσσερις από τις πέντε κοινοπραξίες συνέχισαν στη δεύτερη φάση και τον Ιανουάριο του 2005 έλαβαν τα τεύχη δημοπράτησης και την νέα προμελέτη του έργου.

Στις 12 Μαΐου 2005 οι προεπιλεγείσες κοινοπραξίες υπέβαλαν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους και η επιλογή του Αναδόχου αναμένεται εντός του καλοκαιριού 2005, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξουν επιπλοκές λόγω ενστάσεων.

Στη συνέχεια θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με την Ανάδοχο Κοινοπραξία και θα ξεκινήσουν οι εργασίες, οι οποίες εκτιμάται ότι εκτός απροόπτου θα διαρκέσουν 6,5 χρόνια.

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η μελέτη των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και Σταυρούπολη (9,5 επιπλέον χλμ. Γραμμής Μετρό με 8 νέους Σταθμούς), ώστε σταδιακά να δημιουργηθεί ένα πλήρες δίκτυο Μετρό που θα εξυπηρετεί τις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, διασφαλίζουν ότι το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει ένα μεγάλο έργο κόσμημα για την πόλη το οποίο θα βελτιώσει θεαματικά την καθημερινότητα των πολιτών στη Θεσσαλονίκη.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG